შესახებ-ჩვენს 1 (1)

პროდუქტები

3V ლითიუმის CR2032 CR2025 CR2016 ღილაკიანი ბატარეა

Მოკლე აღწერა:


პროდუქტის დეტალი

პროდუქტის ტეგები

ფარგლები

ეს სპეციფიკაცია ვრცელდება მონეტის ტიპის ლითიუმ-მანგანუმის დიოქსიდის ბატარეაზე CR2032

Ელემენტის ტიპი

CR2032

Ნომინალური ძაბვა

3.0 ვ

ნომინალური სიმძლავრე

210 mAh (განმუხტულია 20±2℃ 15 kÙ დატვირთვის ქვეშ 2.0V ბოლო ძაბვამდე)

გარე ზომები

გარე ზომები უნდა იყოს ისეთი, როგორც ნაჩვენებია ნახ 1-ში.

წონა

3.0 გრამი (დაახლოებით)

ტერმინალები

დადებითი შეიძლება (აღნიშნა "+") უარყოფითი ქუდი

სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი

-20℃-60℃

ელექტროქიმიის სისტემა

ანოდი მანგანუმის დიოქსიდი

კათოდური ლითიუმი

ელექტროლიტი ლითიუმის მარილი ორგანული ელექტროლიტი

გარემოსდაცვითი ნივთიერებები

ბატარეებში გამოყენებული ყველა ნივთიერება უნდა იყოს RoHS ინსტრუქციის შესაბამისად.

ბატარეის შესრულება.

გარეგნობა:

ბატარეების გარეგნობა უნდა იყოს სისუფთავე, გამჭვირვალე და არ ჰქონდეს შესამჩნევი დეფორმაცია, ჩაღრმავება, ლაქა, გაჟონვა და ა.შ.

ზომები:

ბატარეების ზომები ტესტირებისას 4.3(2) ქვეპუნქტის შესაბამისად უნდა იყოს ისეთი, როგორც ნაჩვენებია ნახ 1-ში.

მახასიათებლები

(1) ღია წრის ძაბვა:

4.3(3) ქვეპუნქტის შესაბამისად შემოწმებისას ბატარეების ღია წრეში ძაბვა უნდა აკმაყოფილებდეს [ცხრილი 1]-ში დადგენილ მოთხოვნებს.

(2) დახურულ წრეში ძაბვა:

ბატარეების დახურულ წრეში ძაბვა 4.3(4) ქვეპუნქტის შესაბამისად შემოწმებისას უნდა აკმაყოფილებდეს [ცხრილი 1]-ში დადგენილ მოთხოვნებს.

ტესტი ნივთები ტემპერატურა საწყისი * შენახვა* ტესტი პირობები
Გახსნილი წრე

Ვოლტაჟი

20±2℃ 3.0V-დან 3.4V-მდე 3.0V-დან 3.4V-მდე  
0±2℃ 3.0V-დან 3.4V-მდე 3.0V-დან 3.4V-მდე
დახურული წრე

Ვოლტაჟი

20±2℃ 3.0V-დან 3.4V-მდე 3.0V-დან 3.4V-მდე დატვირთვის წინააღმდეგობა

15 kÙ, 0,8 წმ.

0±2℃ 3.0V-დან 3.4V-მდე 3.0V-დან 3.4V-მდე

შენიშვნა: * "საწყისი" ნიშნავს დროს მიწოდებიდან 30 თარიღის ფარგლებში.

* „შენახვა“ ნიშნავს მიწოდების შემდეგ 12 თვის დროს.

ტესტი ნივთები ტემპერატურა საწყისი შენახვა ტესტი პირობები
მომსახურების ვადა 20±2℃

0±2℃

980 სთ.ან უფრო გრძელი

890 სთ.ან უფრო გრძელი

930 საათი ან მეტი

850 საათი ან მეტი

განუწყვეტლივ განმუხტვა 15 kÙLoad To

2.0V ბოლო ძაბვა

(1) მომსახურების ვადა მაღალ ტემპერატურაზე შენახვის შემდეგ.

ბატარეების მომსახურების ვადა 4.3(6) ქვეპუნქტის შესაბამისად შემოწმებისას უნდა აკმაყოფილებდეს [ცხრილი 3]-ში დადგენილ მოთხოვნებს.

ტესტი ნივთები ტემპერატურა საწყისი შენახვა ტესტი პირობები
მომსახურების ვადა 20±2℃

0±2℃

980 სთ.ან უფრო გრძელი

890 სთ.ან უფრო გრძელი

930 საათი ან მეტი

850 საათი ან მეტი

განუწყვეტლივ განმუხტვა 15 kÙLoad To

2.0V ბოლო ძაბვა

(1) მომსახურების ვადა მაღალ ტემპერატურაზე შენახვის შემდეგ.

ბატარეების მომსახურების ვადა 4.3(6) ქვეპუნქტის შესაბამისად შემოწმებისას უნდა აკმაყოფილებდეს [ცხრილი 3]-ში დადგენილ მოთხოვნებს.

ტესტი ელემენტი შენახვა ტემპერატურა შენახვა

პერიოდი

მოთხოვნა ტესტი პირობები
მომსახურების ვადა შენახვის შემდეგ მაღალ ტემპერატურაზე 60±2℃ 20 დღე 930 საათი ან მეტი განუწყვეტლივ იხსნება 20±2℃ ტემპერატურაზე

15 kÙ-ზე ნაკლები დატვირთვა 2.0 ვ

ბოლო ძაბვა შენახვის შემდეგ.

(1) გაჟონვა.

4.4(1) ქვეპუნქტის შესაბამისად შემოწმებისას ბატარეებს არ უნდა ჰქონდეს გაჟონვა.

ტესტი ელემენტი მოთხოვნა შენახვა პერიოდი ტესტი პირობები
გაჟონვა არ არის გაჟონვა 30 დღე ტემპერატურა: 45±2℃, ფარდობითი ტენიანობა: ≤75% ვიზუალურად შემოწმებული

ტესტირება.

ტესტირების პირობები

(1) ტემპერატურა და ტენიანობა:

თუ კონკრეტულად არ არის მითითებული, ტესტები უნდა ჩატარდეს ტემპერატურაზე (20±2℃) და ტენიანობაზე (45%-75%RH).

(2) საცდელი ნიმუშის ბატარეების შენახვა:

შესამოწმებელი ნიმუშის ბატარეები უნდა ინახებოდეს გარემოს ტემპერატურაზე (23±5℃) და ფარდობით ტენიანობაზე (45%-75% RH).

საზომი ხელსაწყოები და მოწყობილობები:

(1) განზომილება

ვერნიეს სიზუსტე მითითებულია 0,02 მმ-ში, ხოლო მიკრომეტრები ან ლიანდაგები მითითებულია 0,01 მმ-ში, ან თანაბარი ან უკეთესი სიზუსტის მქონე.

(2) DC ვოლტმეტრი:

ვოლტმეტრების სიზუსტე უნდა იყოს 0,25% (მაქს.) და შეყვანის წინააღმდეგობის ნიშანი უნდა იყოს 1MÙ ან მეტი.

(3) დატვირთვის წინააღმდეგობა:

დატვირთვის წინააღმდეგობა უნდა მოიცავდეს ყველა წინააღმდეგობას გარე წრეებში და მისი ტოლერანტობა უნდა იყოს 0,5% ან ნაკლები.

ტესტის მეთოდები.

(1) გარეგნობა:

ბატარეების გარეგნობა უნდა შემოწმდეს ვიზუალური საშუალებებით.

(2) ზომები:

ზომები უნდა გაიზომოს 4.2(1) ქვეპუნქტში მითითებული ხელსაწყოებით, ხოლო საზომი ბოლო ერთი ან ორივე უნდა იყოს იზოლირებული ბატარეების საერთო სიმაღლის გაზომვისას.

ღია ჩართვაში ძაბვა: შემოწმებული ნიმუშის ბატარეები უნდა ინახებოდეს 4 საათის ან მეტი ხნის განმავლობაში [ცხრილ 1]-ში მითითებულ გარემო ტემპერატურაზე, შემდეგ კი ძაბვა ორივე ტერმინალს შორის უნდა გაიზომოს იმავე გარემოს ტემპერატურაზე ვოლტმეტრით, როგორც ეს მითითებულია 4.2 ქვეპუნქტში. (2).

(3) დახურული წრედის ძაბვა:

შემოწმებული ნიმუშის ბატარეები უნდა ინახებოდეს 4 საათის ან მეტი ხნის განმავლობაში [ცხრილ 1]-ში მითითებულ გარემო ტემპერატურაზე, შემდეგ კი დახურული წრედის ძაბვა ორივე ტერმინალს შორის უნდა გაიზომოს ვოლტმეტრით, როგორც ეს მითითებულია 4.2(2) ქვეპუნქტში, ხოლო დატვირთვის წინააღმდეგობა როგორც მითითებულია 4.2(3) ქვეპუნქტში, დაკავშირებულია ორივე ტერმინალს შორის იმავე გარემოს ტემპერატურაზე, როგორც ზემოთ არის მითითებული;მოითხოვს, რომ წაკითხვის გაზომილი მნიშვნელობა უნდა იქნას მიღებული მიკროსქემის დახურვის შემდეგ 0.8 წამის განმავლობაში.

(4) მომსახურების ვადა:

შემოწმებული ნიმუშის ბატარეები უნდა ინახებოდეს 4 საათის განმავლობაში ან მეტი დროის განმავლობაში [ცხრილ 2]-ში მითითებულ ატმოსფერულ ტემპერატურაზე. შემდეგ კი განუწყვეტლივ უნდა განიტვირთონ იმავე გარემო ტემპერატურაზე და მე-2 ცხრილში მითითებული დატვირთვის განსაზღვრული წინააღმდეგობის მეშვეობით. გამონადენი უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ შემოწმებული ნიმუშის ძაბვა ეცემა ბოლო წერტილის ძაბვის 2.0 ვ-ზე დაბლა, ხოლო დრო დასაწყისიდან ბოლო წერტილამდე უნდა იქნას მიღებული, როგორც მომსახურების ვადა.

(5) მომსახურების ვადა მაღალ ტემპერატურაზე შენახვის შემდეგ:

შემოწმებული ნიმუშის ბატარეები, შენახვის შემდეგ ტემპერატურაზე და [ცხრილ 3]-ში მითითებულ პერიოდში, უნდა ინახებოდეს 4 საათის ან მეტი ხნის განმავლობაში ატმოსფერულ ტემპერატურაზე (20 ± 2℃), შემდეგ კი განუწყვეტლივ უნდა დაიტვირთონ დატვირთვის მეშვეობით. წინააღმდეგობა მითითებულია [ცხრილი 3] იმავე ტემპერატურაზე (20±2℃).გამონადენი უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ ძაბვა არ დაეცემა ბოლო წერტილის ძაბვას 2.0 ვ-მდე, ხოლო დრო დასაწყისიდან ბოლო წერტილამდე უნდა იქნას მიღებული, როგორც მომსახურების ვადა მაღალი ტემპერატურის შენახვის შემდეგ.

სხვა ტესტები.

4.3 პუნქტში მითითებული სატესტო საგნები არის პირობითი.წინააღმდეგ შემთხვევაში, ქვემოთ მითითებული ტესტი უნდა ჩატარდეს საჭიროების შემთხვევაში.

გაჟონვის ტესტი:

შემოწმებული ნიმუშის ბატარეები ვიზუალურად უნდა შემოწმდეს ელექტროლიტის გაჟონვის მიზნით, მას შემდეგ, რაც ბატარეები შეინახება [ცხრილი 4]-ში მითითებულ პირობებში.

მარკირება

ბატარეის ტიპი: CR2032

ბატარეის ბრენდი: Sunmol ®

პოლარობა: ("-" არ უნდა იყოს მითითებული.)

მარკირების დიზაინი უნდა იყოს ისე, როგორც ნაჩვენებია სურათზე 2.

წარმოების ნიშნები:წარმოების წელი და თვე უნდა აღინიშნოს უარყოფითი (-) თავსახურის ზედაპირზე ორი ალფაციფრული ასოებით:

წარმოების თვე (ალფანუმერული ასო) იანვრიდან 1-9 სექტემბრამდე

ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი X, Y, Z

წარმოების წელი (ქრისტიანული ეპოქის ბოლო რიცხვი) [მაგალითი] 2005 წლის 58 აგვისტო

2005 წლის 59 სექტემბერი

2005 წლის 5X ოქტომბერი

შეფუთვა.

შეფუთვის სპეციფიკაცია უნდა იყოს ისე, როგორც ნაჩვენებია სურათზე 3.

სპეციფიკაციის გადახედვა.

ურთიერთშეთანხმება უნდა მოხდეს ამ სპეციფიკაციის ნებისმიერ გადახედვამდე.

შენიშვნები.

ნუ ეცდებით ბატარეების დაშლას.

არ შეაერთოთ ბატარეები.არ დაამუშავოთ ან შეინახოთ მეტალის მასალებთან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა.

არ ჩააგდოთ ბატარეები წყალში და არ დაასველოთ ისინი.

არ დაარტყოთ ან ჩაქუჩით ბატარეებს.

არ დაუკავშიროთ (+) და (-) ტერმინალები საპირისპირო პოლარობით მოწყობილობებს.

არ შეურიოთ სხვადასხვა ტიპის ან სხვადასხვა სერიის ბატარეების გამოყენება და არც მეორადი ბატარეები ახალს.

არ დადოთ ტყვიის ან ლაქების შედუღება პირდაპირ ბატარეაზე, საჭიროების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს გაყიდვების განყოფილებას.

არ დაუშვათ ბატარეები მზის პირდაპირ, ცხელ და ნოტიო ადგილებში.

არ დააზიანოთ ან არასწორად გამოიყენოთ ბატარეების პაკეტი.თუ პაკეტი დაზიანებულია, ბატარეები უნდა იყოს კარანტინირებული, შემოწმდეს და ხელახლა შეფუთვა.

შენახვის ოპტიმალური მდგომარეობა: ტემპერატურის დიაპაზონი 23±5℃,ტენიანობის დიაპაზონი 45% ~ 75%

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს ინსტრუქცია გამოყენებამდე.

გაფრთხილება.

არასოდეს გადატვირთოთ/მოკლე ჩართვა/დაშლა.არასოდეს გადააგდოთ ცეცხლში ან არ გამოაშროთ სითბოს წარმოქმნის ზონასთან ახლოს.

ბავშვების მიერ შემთხვევით გადაყლაპვის თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, გადაყლაპვის შემთხვევაში მოარიდოთ ისინი ბავშვებს, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

არასოდეს დაუშვათ ბატარეები ძლიერ ზემოქმედებაზე, რადგან არსებობს წვის ან აფეთქების საშიშროება.დარწმუნდით, რომ ბატარეა გათიშულია წრედიდან შენახვის ან განადგურების დროს.

]4AXKDEHGTDB}YRLQR_55A4
4OMJ~EE2C]3(V5EL96)$J
]P0QS3Z4{1`W5G{NYWO16)V

  • წინა:
  • შემდეგი:

  • დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ

    მსგავსი პროდუქტები